четвъртък, 8 юли 2010 г.

Човекът без мнение

            Джонатан – наперен двадесет и четири годишен млад мъж – се разхождаше пред входа на учебния корпус на университета. Лекциите му бяха приключили по-рано и докато чакаше своята приятелка, бавно крачеше по пясъчната алея с голям сак през рамо. Наоколо нямаше никого освен възрастния градинар, който така се беше вглъбил в оформянето на живия плет пред корпуса, сякаш на света друго не съществуваше. Времето беше горещо, а единствената сянка беше под дърветата край плета. Джонатан погледна часовника си. Беше подранил и оставаха още петнадесетина минути докато лекциите на неговото момиче приключат. Приближи се към сянката и разсеяно поздрави градинаря.
            Познаваше го само по име. Пенимън. Изглеждаше добродушен и, за да убие времето, младежът се поинтересува от работата му.
            – Не е трудно. Въпрос на опит. Правя го от петнадесет години, а плетът е от доста по-отдавна. И двамата сме свикнали – усмихна се мъжът.
            Джонатан пусна сака на земята и откопча още едно копче на ризата си.
            – Нямаше ли да е по-добре да има рози или някакви други цветни храсти?
            – Не знам – повдигна рамене градинарят.
            – Нямате ли мнение?
            – А трябва ли да имам мнение?
            На младежа му стана интересно и го погледна по-внимателно.
            – Че как можете да нямате мнение? Що за човек ще е този, който няма мнение?
            – Не е задължително – подсмихна се възрастният мъж, изправи се, остави ножицата на плета и се протегна. – Помислете: мнение имаме, когато възприемаме нещо като едно ли друго, като добро или лошо, като положително или отрицателно. Градим логически структури, на основата на които правим извод за характеристиките на даден обект или събитие и възприемаме даден резултат като най-верен, най-правилен от останалите възможни. Съгласен ли сте?
            Джонатан го изгледа изненадано и недоверчиво. Не каза нищо, но леко кимна.
            – Обаче всичко се променя – продължи Пенимън. – Такова е естеството на нещата. Коя от теориите от отминалите векове е останала непроменена? Колко века философите водят спорове помежду си и досега не са постигнали ни най-малко сближаване на възгледите си? Чешат си езиците – изсмя се кратко. – Преливат от пусто в празно и така и ще си бъде винаги. Ами религиите? Всяка се обявява за единствено истинна, но никоя не може да обясни естеството на видимия и невидимия свят, за които непрекъснато дрънкат и затова настояват за вяра.
            Младежът не очакваше такава тирада от един обикновен градинар.
            – Даже и така да е, не можете да отхвърлите научните постижения.
            – Кои по-точно? Тези, които все още не са оборени от някоя по-нова теория? Че коя научна теория в миналото не е претърпяла поне частични изменения? Една от най-великите теории дори се нарича “Теория на относителността”. Няма що! Издигнахме относителното в непоклатима норма. Та защо да имам мнение? За да имам повод да споря за разни неща, които на следващия ден ще се окажат различни?
            – Вие сега ще отречете и закона за гравитацията – изхили се Джонатан.
            – Разбира се – разсмя се на свой ред Пенимън. – Гравитацията е валидна в света, който познаваме. Никой не е бил обаче в черна дупка, например. Твърди се, че там познатите физични закони се променят. Е, що за закони са тогава законите, които не важат навсякъде еднакво?
            – Добре де, оставете философските и научни теории. Какво ще кажете за всекидневни въпроси? И тогава ли не трябва да имаме мнение?
            – За всекидневните въпроси е същото. Зная какво искам, зная какво харесвам. Зная дали ми се излиза на разходка или предпочитам да почета вкъщи, но това не означава, че едното е по-добро от другото. В единия момент едното за мен – Пенимън натърти на “за мен” – е по-добро, в друг момент обаче същото нещо е по-лошо. Не можете да отсечете веднъж за винаги: “Разходката е по-добра от четенето!” Нали?
            – Бе то е така, ама... и все пак не разбирам как можете да живеете по този начин.
            Градинарят смъкна сламената шапка от главата си и започна да си вее с нея докато обмисляше отговора си.
            – Вижте: хората непрекъснато изпитват необходимост да определят всичко около себе си, да слагат етикет на всяко едно нещо, да го класифицират, да го прошнуроват, прономероват и да го поставят на съответната етажерка в библиотеката на своите мнения. Толкова са свикнали с това, че не могат да съществуват без да го правят. Без тези етикети ще се чувстват като голи, като сакати. Използват мненията си като патерици. Без тях имат чувството, че ще се оплетат и няма да знаят какво да правят.
            – Ами то в голяма степен си е така.
            – Само така ви се струва, младежо. Не мислите ли, че без тези рамки, които сами си поставят, хората ще живеят по-свободно? Когато човек няма необходимостта да сочи с пръст и да заклеймява или да благоговее, не мислите ли, че точно тогава ще започне да възприема нещата такива каквито са?
            – Тогава даже няма да знаем какви са нещата, че да ги възприемаме.
            – А трябва ли? Ако едно малко дете види калинка без да знае как се казва онова червено нещо на точки, което лази пред него, без да знае дали е красиво или не, нима няма да го възприеме?
            – Чакайте! – разпали се Джонатан. – Вие говорите за тотален срив на света. Къде отива общественото мнение тогава?
            – Отива в небитието, където му е мястото. Няма да има нужда от обществено мнение. Общественото мнение казва: “това е лошо”, а не “това не ми харесва”. Никой не може да знае дали въпросното “това” е “лошо” или не е, но всеки може да каже дали му харесва или не. Тогава няма да има никой, който да сочи с пръст и да заклеймява, а другите да се съобразяват с него, защото “той е известен” или защото “той е умен”. Известен ли е например... този... как му беше името... Брад Пит да речем?
            – Е...
            – Известен е там, където са гледали филмите му, там където изобщо се гледат филми. Това са двете Америки, Европа, част от Азия, но като тръгнете из Африка например или из обширните затънтени краища на Близкия и Далечния Изток, където са струпани огромни маси хора, ще разберете, че там изобщо не са чували за Брад Пит просто защото никога не са ходили на кино. Някои от тях вероятно даже и не знаят какво представлява това. Така че той е известен на Вас, на хората от Вашата среда, но не може да се каже, че е известен по принцип. И не съм убеден, коя група би се оказала по-голяма.
            – Съгласен съм, всичко това е ясно – изпъшка Джонатан – но все пак не мислите ли, че така хората ще започнат да живеят всеки сам за себе си и никой няма да знае какво трябва да направи в дадена ситуация? Когато трябва да се вземе решение, всеки изказва позицията си именно от своята гледна точка, от своите разбирания, представи и мнение.
            – Решенията се взимат на основата на опита, а не на мнението. Ако нямаш опит, не можеш да имаш мнение, иначе ставаш празнодумец. Ако обаче имаш опит, тогава също не ти трябва мнение – просто правиш нещата така, както знаеш, че ще се получат. Което от своя страна не означава, че някой не е пробвал да направи същото нещо по друг начин и той не се е оказал по-успешен. Но така или иначе, това е сравняване на опит, а не на мнения.
            Джонатан изпъшка.
            – Трябвало е да станете професор по философия.
            Пенимън замълча за момент, понаведе се към него, намести очилата си и го погледна право в очите.
            – Аз бях професор по философия.
            Джонатан чак отстъпи от изненада.
            – Но... – започна сякаш му беше трудно да осмисли чутото – тогава... този плет...
            Градинарят се разсмя с глас.
            – Омръзна ми да трябва да давам мнение за щяло и нещяло. Всеки държеше задължително да имам мнение и никой не разбираше, че да имаш мнение означава, че често ще трябва да го сменяш, защото всичко се мени. Отказах да си изграждам мнения, които на другия ден или на другата година се оказват неверни и трябва да ги променям, като си съставям нови мнения. Сега съм свободен от тази необходимост. Сега съм свободен.
            Младият мъж понечи да каже още нещо, но вратата на учебния корпус се отвори и гъстата вълна студенти преля с глъчка по стъпалата към алеята. Приятелката му го повика, отдели се от масата и Джонатан я целуна за поздрав.
            – Искаш ли да отидем да гледаме новия филм, как се казваше... “По изгрев”? Бил страхотен!
            – Нали щяхме да отидем на плаж? – изненада се Джонатан.
            – Нищо де, бил невероятен! – заподскача момичето дърпайки го за ръката.
            – Кой ти каза?
            – Всички така разправят.
            Младежът изпъшка. Погледът му попадна на градинаря, който се приготвяше да продължи работата си, но чуваше разговора им и се подсмихваше.
            – Хайде де! Ще ти хареса! – настояваш момичето.
            – А ти откъде знаеш? – изстреля Джонатан без да се усети и му стана смешно.
            Нарами сака и отсече:
            – Не. Приготвили сме се за плаж, така че отиваме на плаж, а пък утре може и да отидем да го гледаме.
            Двамата тръгнаха по алеята, като продължаваха да спорят, докато градинарят се захвана старателно с живия плет, сякаш край него нямаше никого.

Share

16 коментара:

Zvetanka Shahanska каза...

Прекрасна история, много мотивираща - писала съм затова как пречат етикетите на нашата свобода-
Защо робуваме на етикети/март 2010/
Такъв градинар срещнах тази година на морето, философ, позитивен, в мир със себе си...Поздрави, Малък принц:))

Точка каза...

Рамките, етикетите, правилата - всичко е толкова условно и субективно, както и критериите, по които съдим.
Щастлив е този, който е направил избора си да бъде свободен и над тях. :)

Отивам да поработя и да мисля, заредена от тук. :)

malkiatprintz каза...

Без етикети явно не можем да минем, Цвети, но поне да не са непоклатимо категорични, защото на тази основа се получават "непримиримите" сблъсъци :) Хубава вечер :)

malkiatprintz каза...

Така е, Точка, всичко е условно и няма как да бъде иначе - нямаме друг критерий освен субективния си поглед и възприятия, но именно затова не ми допадат назидателните пръсти, които нерядко срещаме :)

Точка каза...

Не им обръщай внимание, води се по твоята истина и душевен комфорт. :)

Zvetanka Shahanska каза...

Не им обръщай внимание, изобщо си върви по твоя си пъ:)))Игнорирай:)))

malkiatprintz каза...

Това и правя, момичета :) "Този, който следва Буда, става будист. Този, който следва себе си, става Буда" :)

mem каза...

:-)
Една от любимите ми гледки винаги е била заканително поклащане на показалеца и категоричното "така е"
Е, принце, аз отивам да плевя доматите, че човек никога не знае кога ще попадне някое семенце от баобаб в градината му. :-)))

malkiatprintz каза...

Мем, трябва да се внимава с баобабите, че току виж някой пак размахал пръст: "Аз казах ли ти!" :):):)

Ирония Идиотова каза...

Не знам защо, но повечето хора си мислят,че проклетият битовизъм им е виновен за всичко и са сложили едни големи капаци на главите си.:) От там това проклето рамкиране, което даже не е дозирано( понякога).Да си свободен от всичко- това е висш пилотаж. Хареса ми историята и миличкото чувство, което предизвика в мен:) Благодаря!:)

malkiatprintz каза...

Рамкирането често пъти идва даже и от навика, Ирония, който сме създали, докато са ни възпитавали. Копирали сме модели на поведение, които постепенно са станали част от нас, но е хубаво, когато човек си даде сметка за това; тогава може да тръгне към освобождаването, макар че пълната свобода от всичко едва ли е възможна и постижима :) Радвам се, че историята ти е допаднала, Ирония :)

Ирония Идиотова каза...

да, но не всеки може да се освободи от навика, защото пък страхът го измества. страх от " другире", а това за мен е било винаги непонятно.

Ирония Идиотова каза...

Извинявай, не прегледах коментара преди да го пусна;(Бъкан е с грешки(

malkiatprintz каза...

Не се притеснявай, и аз понякога ги праскам едни грешки, та ги няма никъде ;) И страхът го разбирам - не е лесно да се превърне човек до известна степен в аутсайдер или полу-отшелник, защото нерядко хората избягват различните, но пък си струва да бъде победен.

Анонимен каза...

Градинарството е велика профрсия. По-скоро призвание. Показва ни нещата в естествения им ред и развитие. Придържаш се към природния закон, защото иначе нчма добър резултат Не можеш да сееш през януари, напр. Вероятно този закон действа еднакво за всички светове.
Няма нужда от етикети, трябва да се следва спокойно течението.
привет, Принце :)))
Тили

malkiatprintz каза...

Хехеее... здравей и тук, Тили :) Имаше една мисъл, едно сравнение, че хората са два вида: строители и градинари. Но докато първите следват предначертан план, изграждат масивни зидове и понякога остават затворени в тях, то градинарите следват промените в природата, използвайки нейната красота и остават отворени за нея. Не може нито без едните, нито без другите, но всеки сам решава от кои да бъде. :)
Хубава вечер, Тили :)